Anmäl dig till årets utbildningar

Nu ligger årets utbildningar inom konceptet Frivilliga Resursgruppen uppe för anmälan. Under året kommer det att genomföras utbildningar för FRG-ledare, FRG-ansvariga och i Kriskommunikation. Utbildningarna kan du som är medlem i en frivillig försvarsorganisation och uppfyller förkunskapskraven anmäla dig till.

FRG-ansvarig
Vill du vara ansvarig för en frivillig resursgrupp, FRG? Som ansvarig samordnar du kontakterna mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Du är den som skapar förutsättningar för att kommunen får en FRG anpassad till dess behov. Du planerar gruppens grundutbildning, ordnar med lärare/instruktörer och är ansvarig för att gruppens medlemmar får adekvat utbildning.

Anmäl dig här


FRG-ledare
Vill du leda en Frivillig Resursgrupp (FRG)? Vill du utveckla ditt personliga ledarskap? Då ska du absolut gå den här utbildningen. Ledarens självinsikt, kunskap, förståelse samt förmåga att hantera egna och andras värderingar och kvaliteter påverkar i hög grad den Frivilliga Resursgruppens möjlighet att lösa sina uppgifter. Under utbildningen varvas teori och praktik kring begreppen individen-gruppen-ledaren och ledarskapet. FRG-ledaren sköter de exekutiva besluten ute på fält

Anmäl dig här


Kriskommunikation

Det man inte vet kan man inte förhålla sig till. Det är grunden för vårt engagemang i kriskommunikation. Brist på information är något man ofta klagar på i samband med kriser i samhället. En stor del av krishanteringen handlar just om att kunna hantera information på ett bra sätt. Du får lära dig hantera olika informationssituationer så att du i en verklig krissituation kan bidra till att information hanteras på bästa sätt.

Anmäl dig här

 
Fortbildning FRG-ansvariga
Du som är utbildad FRG-ansvarig erbjuds att delta i en årlig fortbildning där du tillsammans med andra FRG-ansvariga tar tillvara vunna erfarenheter, lär av dessa och deltar i utvecklingen av verksamheten. Du får också en särskild kompetensutveckling inom något aktuellt område.

Anmäl dig här