25 % fler omkomna i olyckor – i Sverige

Statistik från MSB visar att antalet dödsolyckor har ökat med 25 % sedan mitten av 1990-talet. Statistiken avser Sverige. Det statistiken visar är med andra ord en angelägenhet för alla som bor och vistas här.

Fallolyckor står för den största delen av ökningen. Bland dessa är äldre människor överrepresenterade. Med tanken på den tillväxt av seniora medborgare som vi vet kommer är utvecklingen minst sagt oroväckande.

Eftersom de flesta olyckorna inträffar i våra hem och fritidsmiljöer är det för mig ofrånkomligt att vi måste involvera medborgarna själva i det skadeförebyggande arbetet. Att inte göra det innebär att man inte ser helheten av behov och möjligheter Det innebär också att ansvariga i stat och kommun tar på sig ett synnerligen stort ansvar att själva se till att vända utvecklingen.