Kampanj för fler hjärtstartare växlar upp

Många människor kan varje år räddas med hjälp av hjärtstartare. För att minska otryggheten i samhället är fler hjärtstartare viktigt.

Civilförsvarsförbundets kampanj Hjärta att hjälpa har sedan starten 2006 bidragit till närmare 2.000 fler hjärtstartare i samhället. Nu lägger vi i en högre växel och ökar takten.

Med början på Alla Hjärtans dag kör vi igång en informationskampanj i landet. Civilförsvarsförbundet runt om i landet kommer på olika sätt informera företag och organisationer om möjligheten att skaffa hjärtstartare. Du är också välkommen att delta i denna viktiga informationsinsats. Kontakta närmaste lokalförening eller verksamhetsledaren i ditt distrikt.

Civilförsvarsförbundet är en medborgarrörelse vars mål är att minska otryggheten i samhället. Detta gör vi genom hjälpinsatser, utbilning av barn och unga, information samt opinionsbildning.