Rekryteringsfolder för Frivilliga Resursgruppen

Nu finns rekryterings- och informationsfoldern för Frivilliga Resursgruppen, FRG, i lager och kan beställas från butiken.

Den gamla foldern från 2007 har ersatts med en helt ny folder, som vänder sig direkt till den frivillige med exempel på uppgifter som FRG kan bistå kommunerna med. Budskapet är också att FRG är öppet för alla som har personliga förutsättningar, erfarenhet eller utbildning. Samtliga medverkande på bilderna i foldern är FRG:are som ställde upp som fotomodeller en kall men vacker vinterdag i december förra året.

FRG-foldern har varit slut länge men i slutet av 2012 fick Civilförsvarsförbundet i uppdrag av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att ta fram en ny. Foldern är tryckt i 100.000 exemplar. Alla frivilliga försvarsorganisationer har fått möjlighet att göra förhandsbeställning direkt från tryckeriet. Foldern finns nu också för beställning i butiken på civil.se. Foldern kostar inget men hanteringskostnad och porto tillkommer.

FRG-foldern beställs via butiken under informationsmaterial -> trycksaker.

Besök butiken

 

Text: Anders J Andersson