Samarbete för säkerhet, trygghet och överlevnad

Civilförsvarsförbundet har inlett ett samarbete med Medborgarskolan. Samarbetet innebär bland annat att Medborgarskolan nu kan bistå att arrangera och erbjuda sina kursdeltagare självskyddskonceptet Din trygghet. Kurserna kommer att marknadsföras med Medborgarskolans övriga kurser.

Medborgarskolan är ett studieförbund med verksamhet över hela landet. Deras verksamhetsidé är att erbjuda ett livslångt lärande med ett utbud av aktiviteter som baseras på kunskap och kvalitet. Verksamheten består av kurser, föreläsningar studiecirklar i grupper och föreningar, uppdragsverksamhet, yrkesutbildning och på vissa platser även skolor och förskolor.

Utöver självskyddskurser kan Civilförsvarsförbundet hjälpa Medborgarskolan att förse sina lokala kontor med hjärtstartare och utbildning i Hjärt-lungräddning (HLR).

Samarbetet medför även att Medborgarskolan kan bistå Civilförsvarsförbundet vid internutbildning genom stöd med administration, hjälp med lokaler och utbildningsupplägg.

Vi är glada över att ha startat samarbete med en sådan välkänd aktör och tror på ett långt och givande samarbete.