Kallelse förbundsstämma 2013

I förra veckan gick årets sista föreningsutskick ut. Bland innehållet finns en jul- och nyårshälsning från vår förbundsordförande Sven Lindgren, nyheter om utbildningsläget med mera men också en kallelse till förbundsstämman 2013. Från och med i år försöker förbundet gå över allt mer till elektroniska utskick för att spara pengar och miljö. Alla distrikt och föreningar som anmält en epost-adress har därför fått föreningsutskicket digitalt. Det blir också mycket enklare att sprida vidare informationen till alla funktionärer i styrelsen.

Föreningsutskicket hittar ni under:

För medlemmar > Föreningsutskick > Föreningsutskick december 2012

eller direkt via länken https://civil.se/medlemmar/files/2012/01/F%C3%B6reningsutskick121212.pdf