Fokus FRG

För en stund sedan mottog vi MSB:s preliminära beslut om uppdrag till frivilliga försvarsorganisationer inom krisberedskapens område under år 2013. Beslutet är ett tydligt uttryck för att MSB valt att utifrån avnämarnas (läs: främst kommunernas) behov satsa på frivilliga resursgrupper, FRG.

Bland uppdragen till Civilförsvarsförbundet finns

  • grundutbildning av medlemmar i FRG
  • grundutbildning av FRG-ansvariga
  • fortbildning och kompetensutveckling av FRG-ansvariga
  • utbildning av FRG-ledare och
  • kriskommunikation.

Därutöver ska vi genomföra fyra andra uppdrag för behov inom krisberedskapen, varav två i samverkan med Försvarsutbildarna.

Civilförsvarsförbundet kommer att på bred front arbeta med uppdragen för att ta vara på alla intresserade och kompetenta krafter som på lokalplanet finns i de frivilliga försvarsorganisationerna.