En hållbar utveckling

Har du hört talas om millenniemålen? Det är världens löfte till de fattiga. Genom åtta mätbara mål vill man förbättra deras liv. FN-Förbundet hade i veckan en bilaga i Svenska Dagbladet där man förklarade målen och där Civilförsvarsförbundet annonserade om sitt arbete för en hållbar utveckling.

I anknytning till milleniemål nummer 7: ”Säkra en miljömässigt hållbar utveckling” annonserade Civilförsvarsförbundet med följande text:

I Civilförsvarsförbundet har vi satt som krav på oss själva att minimera våra egna påfrestningar på klimat och miljö samt bidra till en hållbar utveckling. Vi gör det på olika sätt, allt från att resa klimatsmart till att använda internet och telefon för möten och att mejla istället för att skicka brev. Men det handlar också om att tänka efter före ett inköp. Vi försöker välja närproducerat och miljömärkt och produkter utan onödiga tillsatser. När så är möjligt köper vi från svenska tillverkare. Det minskar miljöbelastningen i form av transporter, men vi vet också att vi i Sverige har justa villkor både för personal och miljö. Självklart sopsorterar vi och återvinner. Vi når inte alltid fram men fokus är inställt på en hållbar utveckling.

Läs bilagan med alla målen och se Civilförsvarsförbundets annons på sida 11.

Läs mer om milleniemålen på www.millenniemalen.nu