Civilförsvarsförbundet fortsätter att göra skillnad

Det vi som tillsammans utgör Civilförsvarsförbundet åtar oss, det gör vi allt vad vi kan för att leverera. För det allra mesta lyckas vi också. Igår gick vi t.ex. i mål med uppdraget från Energimyndigheten. Det innebär att vi under året har bidragit till att över 30.000 personer, varav 10.000 skolelever, getts bättre förutsättningar att klara ett längre elavbrott. Ett annat uppdrag är att genom självskyddsutbildning öka befolkningens möjligheter att förebygga och hantera olyckor samt att bättre klara kriser på samhällsnivå. Målet för den verksamhetsgrenen passerades också under gårdagen. Ett varmt tack till alla som bidragit till resultaten och som därmed gör skillnad i medborgarnas verklighet!