Sluta att skylla på vädret

Idag snöar det en hel del i Stockholm. Dessutom blåser det en del. Men det är ändå inte frågan om några extrema väderförhållanden. I så fall finns det anledning till en betydande oro för hur läget blir när vi drabbas av ett sådant.

I det mer eller mindre kaos som har uppstått – främst för kollektivtrafikresenärerna – är väderförhållandena genomgående den förklaring som vi medborgare får som orsak till den rådande situationen. Att det i själva verket handlar en hel del om dålig beredskap sägs det inget om. Tvärtom framhåller exempelvis den politiskt ansvarige för snöröjningen i Stockholms stad att beredskapen är god. I så fall borde medborgarnas allmänna kommunikationer i stort sett ha fungerat. Och det har de ju ändå inte gjort. Förnekelse är ett stort problem i sammanhanget. Den som intar en ödmjuk och analyserande inställning till situationen kommer att dra andra slutsatser än den som tycker att det är bra som det är.