Ett märkligt förhållande

Bland frivilligorganisationerna finns en tendens att ibland nästan vädja om att få uppdrag från staten. Visst kan det vara så att sådana organisationer inte har något att bidra som staten har behov av. I så fall bör organisationerna fundera över sin existens eller åtminstone ompröva sin verksamhet. Finns det däremot behov som staten har ansvaret för och som det är lämpligt att anförtro en frivilligorganisation för att tillgodose behovet, blir det däremot ett märkligt förhållande när människor genom sina egna organisationer måste vädja om att få ställa upp för sitt land och därmed leverera samhällsnytta.