Vi vet tillräckligt om klimatförändringarnas framfart för att sätta in motåtgärderna

Så har ännu en rapport nått oss om klimatförändringarnas konsekvenser. En stor höjning av medeltemperaturen kan enligt rapporten förväntas tidigare än vad som hittills har bedömts troligt.

Den framtidsbild som tornar upp sig beskrivs som katastrofal för mänskligheten. Samtidigt pekar forskare på möjligheterna att begränsa denna dramatiska utveckling. En radikal begränsning av växthusgaserna, särskilt av koldioxid, är den kanske mest framträdande möjligheten.

Jag inser att det finns osäkerhetsfaktorer i bedömningarna, konstigt vore det väl annars. Men jag ställer mig samtidigt frågan vad jag som ansvarskännande för efterlevande generationers levnadsvillkor vill ha. Och det är att brett och globalt politiskt ansvarstagande som dessutom måste vara uthålligt. För mig är det uppenbart att vi redan nu vet tillräckligt om klimatförändringarna för att sätta igång det nödvändiga arbetet. Antingen gör ”vi” det eller så fortsätter ”vi” att försöka motsäga varandra.

Läs även Johan Rockströms debattinlägg på aftonbladet: Så kan vi rädda planeten