Många ideella timmar för akutgruppen

Civilförsvarsförbundet akutgrupper är populära att anlita på olika evenemang. Akutgruppen i Örebro/Värmland genomförde under 2011 nästan 1500 ideella timmar och har haft samma efterfrågan under 2012. Nu planerar man för ett uppdrag på Riks Top 12.

Akutgruppens uppgift är att finnas till hands vid evenemang där det behövs beredskap för olycksfall. De tar hand om allt från skavsår till hjärtstopp och har genomgått en 26 timmar lång sjukvårdsutbildning. Många av deltagarna i akutgrupperna jobbar även inom vården.

I början på december är akutgruppen i Örebro/Värmland med på bordtennisturnering Riks Top 12. Tävlingen är för de bästa pojkarna och flickorna i åldrarna 13-20. Akutgruppen kommer att finnas på plats och stå för sjukvårdsansvaret samt visa information om Hjärt-lungräddning och hjärtstartare.

Akutgrupper finns även i Blekinge, Kristianstad, Västra Götaland och Östergötland.

Läs mer om akutgrupperna