Hur får man tag på funktionärer?

Att rekrytera lämpliga funktionärer kan vara svårt, men framför allt är det möjligt när man på ett uthålligt och medvetet sätt tar sig an uppgiften.

För det första gäller det att den man vänder sig till uppfattar att verksamheten är viktig, att den gör skillnad för människor. För det andra gäller det att tydligt och konkret beskriva vad uppdraget går ut på och vilka krav som ställs på funktionären. Ju bättre detta beskrivs, desto lättare att få lämplig person intresserad. Lågt ställda krav lockar inte människor med ambitioner.

Vilka vägar kan man använda sig av för att nå fram?

Här följer några exempel:

  • Intervjua och motivera de medlemmar vi har som ni bedömer skulle kunna passa för uppgiften.
  • Annonsera i kommuntidningen, annonsfinansierade tidningar eller i andra tidningar samt på hemsidor.
  • Ge lokaltidningen uppslag till redaktionella artiklar som berättar om verksamheten. Fungerar ofta bättre än annonser och kostar ingenting utöver det jobb som måste göras.
  • Använd sociala medier på liknande sätt.
  • Volontärbyrån kan vara ytterligare en möjlighet. Kolla på deras hemsida!
  • Era egna lokala nätverk och kontakter kan också vara en väg.

Troligast är att det bästa resultatet nås om man parallellt använder flera vägar.