Storskalig evakuering i Sverige

Föreställ er att en storskalig utrymning måste ske med relativt kort varsel i Sverige. När detta skrivs är en omfattande evakuering (375 000 personer) på gång i New York till följd av den hittills kanske värsta stormen i USA:s historia. Ingen kan hävda att en stor evakuering aldrig blir aktuell i Sverige. Att spekulera om sannolikheten att det blir aktuellt är lika meningslöst som ansvarslöst.

Jag vågar påstå att beredskapen och förmågan att i verkligheten genomföra en storskalig evakuering i Sverige har stora brister. Därför är det också nödvändigt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har börjat ta tag i frågan. Jag utgår från att anledningen till detta är att någon i ansvarig position inom MSB insett att förmågan att evakuera måste finnas även i vårt land.

Civilförsvarsförbundet har efter förfrågan från MSB svarat myndigheten, att förbundet är berett att bidra med den kompetens och erfarenhet som finns hos oss. En storskalig evakuering förutsätter ett brett och samordnat engagemang i samhället.

Uppdatering
Svenska Dagbladet visar hur stor Sandy skulle vara i Europa: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/sa-stor-skulle-sandy-vara-i-europa_7627640.svd