Mall för nyhetsbrev

Nu finns en mall framtagen för nyhetsbrev. Mallen kan användas av såväl lokalföreningar som distrikt. Mallen utgörs av ett Word-dokument med förberedande formatering av text och rubriker. Men det går också att ladda ned själva huvudet i nyhetsbrevet och infoga i annat program om man hellre vill det. Se ”För medlemmar” och ”Bilder och mallar” eller https://civil.se/medlemmar/bilder-och-mallar/