Sverige saknar beskrivning av samhällets generella krishanteringsförmåga

Civilförsvarsförbundet presenterar i dag en konkret beskrivning av generell krishanteringsförmåga för Sverige.

I en rad offentliga sammanhang har konstaterats, att hot- och riskbilden för svensk del är både mångfacetterad och komplex. Det gör att den också är svår att förhålla sig till. Konstaterandet har  lett fram till slutsatsen att Sverige

behöver beskriva innebörden av och målet för samhällets generella krishanteringsförmåga.

Samhällets skydd och säkerhet är en del av välfärdsfrågorna. Med tanke på välfärdsutmaningarna, som Sverige som nation står inför, är det Civilförsvarsförbundets uppfattning, att en generell krishanteringsförmåga är en del av förmågan att för ändamålet använda hela samhällets resurser i den bästa av möjliga kombinationer.

Civilförsvarsförbundet har därför gjort ett försök att konkret beskriva en generell krishanteringsförmåga. Resultatet av Civilförsvarsförbundets analyser, överväganden och slutsatser finns redovisat i det bifogade dokumentet: Generell krishanteringsförmåga 120915

 

Civilförsvarsförbundet har bett riksdagspartierna att kommentera eller anknyta till Civilförsvarsförbundets beskrivning av generell krishanteringsförmåga. Här publiceras löpande svaren i den ordning de kommer in:

 

Folkpartiet (Johan Pehrson, gruppledare riksdagen):

Krisberedskap i Sverige – Folkpartiet

 

Vill du bidra till ett säkrare samhälle? Bli medlem