Generell krishanteringsförmåga – en beskrivning

I en rad offentliga sammanhang har konstaterats, att hot- och riskbilden för svensk del är både mångfacetterad och komplex.  Det gör att den också är svår att förhålla sig till. Konstaterandet har lett fram till slutsatsen att Sverige behöver beskriva innebörden av och målet för samhällets generella krishanteringsförmåga.

Samhällets skydd och säkerhet är en del av välfärdsfrågorna. Med tanke på välfärdsutmaningarna, som Sverige som nation står inför, är det Civilförsvarsförbundets uppfattning, att en generell krishanteringsförmåga är en del av förmågan att för ändamålet använda hela samhällets resurser i den bästa av möjliga kombinationer.

Civilförsvarsförbundet har därför gjort en konkret beskrivning av generell krishanteringsförmåga. Resultatet av Civilförsvarsförbundets analyser, överväganden är beskrivet i dokumentet ”Generell krishanteringsförmåga – en beskrivning”, se länk nedan.