Utökat uppdrag från MSB

I onsdags i förra veckan kom en förfrågan från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om möjligheterna för Civilförsvarsförbundet att genomföra tilläggsuppdrag.

Redan i fredags stod det klart att Civilförsvarsförbundet fått beviljat samtliga uppdragsförslag. Det innebär för helåret en utökad uppdragsvolym för förbundet inom krisberedskapen på cirka 1,8 miljoner kronor. Detta påverkar också nästa års organisationsbidrag i positiv riktning.

–Tilläggsuppdraget från MSB är mycket positivt. Vi lägger nu all kraft på att få detta i hamn innan året är slut, säger utbildningschef Jan Alsander.

Följande delar ingår i tilläggsuppdraget för resten av året: Grundutbildning av 15 FRG-ansvariga, fortbildning av 125 FRG-ansvariga, kriskommunikation för medlemmar i FRG (50 deltagare), utbildningskonferens/erfarenhetsutbyte gällande FRG genomförs i varje län och slutligen en förstudie om samverkan med SKL inom förebyggande kris- och säkerhetsinformation.

 

Vill du bidra till ett säkrare samhälle? Bli medlem