Civilförsvarsförbundet – en del av Sveriges krisberedskap

Medborgarna är grunden för säkerhet och trygghet i samhället. Civilförsvarsförbundet organiserar och utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare.

Vi är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället.

Civilförsvarsförbundet deltar i samhällsdebatten och är engagerat i flera organisationer för att på bästa sätt bidra till säkerheten och tryggheten. Några exempel: Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva, Brandskyddsföreningen, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, Svenska förstahjälpen-rådet och NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande).

Civilförsvarsförbundets verksamhet:

  • Information till medborgarna.
  • Målgruppsanpassade kurser i hur man själv förebygger, förbereder och hanterar utsatta lägen.
  • Kurser i första hjälpen, hjärt-lungräddning, krisstöd med mera.
  • Information om och utplacering av hjärtstartare utanför sjukvården för ett hjärtsäkrare Sverige.
  • Utbildar, organiserar och utvecklar frivilliga förstärkningsresurser: Frivilliga resursgrupper (FRG), akutgrupper, eftersöksgrupper.
  • Civilförsvarsförbundet fungerar som rekryteringsbas för ”blåljusfunktioner” och försvarsmakten.

Medlemskapet i Civilförsvarsförbundet ger möjlighet till personlig utveckling och utökad kompetens. Det är också ett uttryck för samhälleligt ansvarstagande: genom att hjälpa varandra hjälper vi oss själva.

Civilförsvarsförbundet har lokal förankring med möjlighet att bedriva verksamhet i hela Sverige. Verksamheten vilar på vår värdegrund om bland annat ansvarstagande och respekt för varandra. Alla kan vara med oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund med mera.

Civilförsvarsförbundet är verksamt sedan 1937.

Kronprinsessan Victoria är Civilförsvarsförbundets officiella beskyddare.

 

Vill du skapa ett säkrare samhälle? Bli medlem