Hjärtstartare värda närmare 600.000 kronor utdelade av Civilförsvarsförbundet

Med den fjärde utdelningen av hjärtstartare nu i september har Civilförsvarsförbundet totalt delat ut 40 hjärtstartare till föreningar, byalag och organisationer över hela landet med små ekonomiska resurser.

Vid utdelningen nu i september delas liksom tidigare tio hjärtstartare ut. Allt sker genom förbundets kampanj Hjärta att hjälpa, Sveriges största non-profit kampanj för fler hjärtstartare. Kampanjen har också resulterat i att närmare 1.800 hjärtstartare placerats ut runt om i Sverige. Och arbetet med att hitta fler sponsorer fortsätter!

– När vi drog igång Hjärta att hjälpa var syftet att öka medvetenheten om hjärtstartare, som var ganska okänt utanför sjukvården, och få ut så många som möjligt runt om i landet, berättar Civilförsvarsförbundets Ulrika Hammargård, tillika projektkoordinator för Hjärta att hjälpa.

Varje år drabbas ungefär 10.000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I nuläget överlever bara cirka 500, med hjärtstartare kan fler räddas.

– Hjärta att hjälpa drivs helt ideellt av våra medlemmar runt om i Sverige. Och vi kan med glädje konstatera att kampanjen har effekt. Nu talar alla om hjärtstartare och vill hänga med på tåget och det är vi glada för. Ju fler hjärtstartare som kommer ut i samhället desto bättre för oss alla, säger Ulrika Hammargård.

Utdelningen föregås av en nominering där vem som helst kan nominera (civil.se/hjarta/ansokan). De tio som tilldelats en hjärtstartare denna gång är:

Ås hembygdsförening, Degerhamn

Södra Bunns Byalag, Gränna

Ubbhults byalag, Hällingsjö

Brevenskommittén, Brevens Bruk (Örebro)

Gränö-Breviks Vägsamfällighetsförening, Sveaholmen, Tyresö

Ideella föreningen FUB-gården, Björklinge

Nya Tärnsjöbygdens framtid, Tärnsjö

Åvestbo Byalag, Fagersta

Sveriges pensionärs förbund (SPF), Alfta

Ljusvattnets byaförening, Burträsk

 

Vill du meta mer om utdelningen? Kontakta:

Ulrika Hammargård, Civilförsvarsförbundet, projektkoordinator Hjärta att hjälpa, 070-551 40 45

Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65