Nästan 70 procent fler sökbara hjärtstartare på ett år

– Alla bör ta reda på var närmaste hjärtstartare finns, eftersom det kan vara livsavgörande. Om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning enda sättet att hjälpa den drabbade, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I kartfunktionen på eniro.se kan man hitta närmaste hjärtstartare genom att välja ”Hjärtstartare” i ”på kartan-menyn” i högerkanten. På Eniros kartor finns cirka 4 400 registrerade hjärtstartare över hela landet. Det är en ökning med nästan 1 800 hjärtstartare sedan samma tid förra året. Men fortfarande finns det tusentals hjärtstartare som inte är inrapporterade till hjärtstartarregistret, och därmed inte syns vid en sökning.

– Om det finns en hjärtstartare i din sporthall, på ditt bibliotek eller på din arbetsplats som inte är anmäld – se till att den blir inrapporterad till registret. Det kan rädda liv, säger Staffan Josephson.

För att registrera en hjärtstartare går man in på Sveriges Hjärtstartarregisters hemsida – hjartstartarregistret.se. Det är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. De registrerade hjärtstartarna går sedan att hitta på kartor.eniro.se.

– På eniro.se kan man på förhand ta reda på var närmaste hjärtstartare finns så att man kan vara beredd i en akut situation. Kartorna på eniro.se samlar nyttig och relevant information, i det här fallet information som kan rädda liv, säger Mattias Wedar, vd för Eniro Sverige.

Hjärt-Lungfonden räknar med att mer forskning, fler hjärtstartare och ökad kunskap om hjärt-lungräddning kan öka antalet räddade liv från 500 till 1 200 liv om året. Under september samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskning om plötsligt hjärtstopp och inköp av hjärtstartare.

Uppgifterna om antal hjärtstartare är inhämtade från Sveriges Hjärtstartarregister den 20 augusti 2012. Då var totalt 4 369 hjärtstartare inrapporterade till registret och sökbara på eniro.se. Den 15 augusti 2011 var totalt 2 580 hjärtstartare inrapporterade. Hjärtstartarregistret är ett samarbete mellan Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet. Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner.

Här finns hjärtstartarna, län för län

Länkar:

Hitta närmaste hjärtstartare direkt på kartor.eniro.se

Registrera hjärtstartare i Sveriges hjärtstartarregister

Hjärt-Lungfondens temaskrift Plötsligt hjärtstopp

 

Fakta om plötsligt hjärtstopp

500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. De senaste tre åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att 1 200 ska överleva inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare sänder elektriska chocker för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

 

Så räddar du liv med hjärtstartare

1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.

2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.

3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.

4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen och tryck på knappen.*

5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd delar den ut elstötar om den känner av att det behövs.

 

Så bidrar man till forskningen:

– Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”plötsligt hjärtstopp”

– Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava

– Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00

– Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen


Pressmeddelande från: Hjärt-lungfonden