Säkert Bondförnuft gör bondgårdarna säkrare

I Lantbrukarnas riksförbund (LRF) projekt Säkert Bondförnuft håller Civilförsvarsförbundet i utbildningen inom första hjälpen som inkluderar hjärt- lungräddning. Projektet har bidragit till att flera bondgårdar har ökat sin säkerhet.

En rapport från Arbetsmiljöverket visar att 92 procent av de bondgårdarna som har haft utbildning via konceptet Säkert Bondförnuft har förbättrat säkerheten. Civilförsvarsförbundets utbildade första hjälpen instruktörer har genomfört ett 100-tal utbildningar runt om i Sverige och bidragit till den ökade säkerheten.

Projektet Säkert Bondförnuft ska fortgå under hela 2013 och LRF hoppas på en förlängning av projektet.

Läs mer om projektet Säkert Bondförnuft på: www.sakertbondfornuft.se

 

Foto: dmytrok @ flickr