En finansiering av volontärbyrån är nödvändig

Kampanjen Volontärlöftet visar att det inte är något fel på viljan att engagera sig. Det skriver sex företrädare för den ideella sektorn i ett debattinlägg i Dagens Samhälle. Bland företrädarna finns Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

Genom kampanjen Volontärlöftet lovade det svenska folket att skänka över 200 000 timmar, motsvarande ett värde på över 50 miljoner kronor, till den ideella sektorn. Kampanjen syftar till att få regeringen att skjuta till de fem miljoner kronor som behövs för att finansiera Volontärbyråns verksamhet.

Trots den tradition av ideellt arbete som finns i Sverige har regeringen inte velat säkra en långsiktig finansiering av volontärbyrån. Detta ser debattörerna som oroande då många saker som vi idag förknippar med den svenska modellen har startats av ideella organisationer.

Volontärbyrån har under tio år förmedlat över 32 000 volontärer till över 1500 organisationer. Under 2011 var 21 procent av dessa mellan 18-35 år. Det är detta engagemang man är rädd att förlora om regeringen inte kan bistå med en finansiering av volontärbyråns verksamhet.

Läs hela debattinlägget på: http://www.dagenssamhalle.se/debatt/saekra-finansieringen-av-den-ideella-sektorns-infrastruktur-3357

Kolla in volontärbyrån på: www.volontärbyrån.org