Vilka väljer du?

När en verksamhet av något slag, t.ex. ett företag eller en ideell organisation, ställs inför stora utmaningar finns det alltid de som fokuserar på möjligheterna, liksom det finns de som väljer att mest av allt se svårigheterna. Givetvis gäller det att vara realistisk och inte blunda för verkligheten, men om man bara ser problem och har attityden att ”det går inte”, eller ”det är ingen idé att försöka”, så vet i alla fall jag vilka jag vill arbeta tillsammans med. Och som en av mina tidigare chefer sa: Om du inte är en del av lösningen, så är du troligen en del av problemet. Det må vara en lite tillspetsad formulering, men visst ligger det någonting i påståendet.