Gnosjö Kommun – 60 år

I samband med Gnosjö kommuns 60-års firande fick Civilförsvarsförbundets lokalförening i Gislaved-Gnosjö frågan om att göra något roligt för barnen på fritids.

Att ställa upp var det ingen fråga om. Hur man skulle väcka barnens intresse för Civilförsvarsförbundets verksamhet var inte heller några problem.

Under dagen fick barnen lära sig att göra upp eld med eldstål, värma vatten på trangiakök och bygga vindskydd.

Vattnet barnen värmde på trangiaköket förvandlades senare till varm choklad. En given succé! Vid dagens slut fanns bara glada ansikten. Personalen på fritids uppskattade det annorlunda inslaget och barnen var en spännande erfarenhet rikare, och fyllda med choklad.

 

Foto: Maria Lindquist