822 nya medlemmar och vi behöver fler

Hittills i år har 822 personer valt att gå med i Civilförsvarsförbundet. De är alla välkomna och jag förutsätter att vi tar vara på var och ens engagemang och resurser samt erbjuder utvecklingsmöjligheter till dem som söker det.

För att göra den skillnad, som behovet av säkerhet och trygghet motiverar oss att göra, måste Civilförsvarsförbundet finnas där människorna finns. Med andra ord måste vi finnas i hela Sverige. Detta ställer krav på en lokal närvaro och för den behövs det många människor. Våra 822 nya medlemmar är därför ett välkommet tillskott och vi välkomnar ännu fler att ansluta sig till Civilförsvarsförbundet.

Enklast blir man medlem genom att använda sig av formuläret på denna hemsida.

Välkommen – du också!