Samverkansövning Sand

Övning Sand genomfördes den 22 maj 2012 i området mellan Ulrika i Linköpings kommun och Rimforsa i Kinda kommun. Temat för övningen var samverkan vid en större skogsbrand med stöd av Frivilliga resursgrupper (FRG). Under övningen fanns konsulterna Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL Systems AB för att dokumentera och sammanställa en rapport från övningen.

Läs hela rapporten och se bilder från övningen i följande dokument (PDF):

Samverkansövning Sand (2012-06-08)

Läs mer om frivilliga resursgrupper på vår FRG sida.

Foto: Johan Jenvald