Flera kommuner med översvämningsrisk saknar egen frivillig resursgrupp

Av de 18 kommuner runt om i landet där det finns ort med betydande översvämningsrisk
saknar fem kommuner egen frivillig resursgrupp, FRG. FRG är ett sätt att ta tillvara
medborgarnas engagemang att hjälpa till i utsatta lägen.
Frivilliga resursgrupper, FRG, är utvecklade av Civilförsvarsförbundet med medel från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
FRG finns i 131 av landets 290 kommuner. Kommunerna avgör själva vilken inriktning deras
lokala FRG ska ha. Det kan utgöra transportstöd åt hemtjänstpersonal i samband med
drivbildning på vintern, stöd åt räddningstjänsten i samband med skogsbränder eller transport av
friskt vatten när det kommunala vattnet förorenas. Ett annat exempel är att stödja kommunerna
vid översvämningar genom att bygga skyddsvallar.
Utbildningen av varje FRG ombesörjs av Civilförsvarsförbundet med hjälp av medel från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den första frivilliga resursgruppen
startades 2004. Alla med intresse och engagemang kan gå med i en FRG.
– En frivillig resursgrupp är ett utmärkt komplement för en kommun i ett krisläge. Snabbt kan
utbildade frivilliga kallas in och stödja kommunens insatser. Utbildningen innan något händer är
det som gör en FRG effektivare, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M.
Johansson.
De 18 orter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, konstaterat har
ökad risk för översvämning är (de med * asterix har FRG, kommunnamnet inom
parentes om det inte är samma som orten): *Edsbyn (Ovanåkers kommun), *Falun,
*Göteborg, *Haparanda, *Jönköping, *Karlstad, *Kristianstad, *Kungsbacka, *Lidköping,
Lindesberg, Malung (Malung Sälens kommun), Stockholm, Uppsala, *Vansbro, *Vännäsby
(Vännäs kommun), Värnamo, *Älvsbyn samt *Örebro.
Kontaktuppgifter:
Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundet, generalsekreterare, 070-647 60 95
Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65