Hur du gör betyder så mycket för säkerheten och tryggheten

I själva verket har det vi människor gör, och framför allt hur vi gör det, mycket stor påverkan på både din egen och andra säkerhet och trygghet. Där är nämligen människors eget agerande som förorsakar åtskilliga av de olyckor som inträffar.

De flesta av dessa olyckor hade kunnat undvikas i stället för att ge upphov till åtsklligt av mänskligt lidande och höga kostnader för vård och rehabilitering, om den som skadas över huvud taget överlever. Du och jag måste därför ta ett betydligt större ansvar för säkerheten och tryggheten. Det är ofrånkomligt.

Därmed inte sagt att vi ska göra det på egen hand. Det offentliga har ett överordnat ansvar att se till att göra oss medvetna om riskerna och visa på de verktyg som finns för att vi själva ska förebygga olyckor. Det offentliga har också ansvaret att klara ut om och på vilka sätt ansvar ska utkrävas av den som ändå förorsakar en olycka. Men det offentliga kan inte göra detta på egen hand, de behöver hjälp.

Det är därför Civilförsvarsförbundet och andra idéburna aktörer finns. Civilförsvarsförbundet tror människors egen förmåga. Vi tror också på att människor kan förändra sina egna beteenden. Den upplysning och kompetensuppbyggnad, som Civilförsvarsförbundet ger stort utrymme baseras på den människosynen. Vi vill definitivt inte skrämma människor. Vi vill heller inte förmana människor. Men vi vill underlätta för människor att ta eget ansvar för säkerheten och tryggheten för att på så sätt bidra till samhällets bästa. Det ska vara lätt att göra rätt!

Nu vet du att även du gör skillnad.