Förebygg drunkningsolyckor

Varje år drunknar cirka tio barn och de flesta drunkningsolyckorna sker på sommarlovet. Med några enkla tips och råd från Christian Söder på MSB kan du förebygga drunkningsolyckan i sommar.

Såhär säger Christian till webbplasten för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) www.msb.se

  • Ofta beror drunkningen på bristande tillsyn från en vuxen. Ta därför upp barnet ur badet om du inte kan hålla koll. Låt inte syskon övervaka varandra.
  • Lita inte för mycket på flythjälpmedel. Risken är att barnet kommer på för djupt vatetn och välter runt. På stranden bör man vara med i vattnet när de mindre barnen badar.
  • Låt inte pooler stå vattenfyllda utan uppsikt. Töm alltid poolen efter användning eller skaffa ett bra skydd. Det finns lagkrav på att fasta pooler måste ha skydd.

Mer tips och råd från Christian och de övriga experterna på MSB hittar du på www.dinsakerhet.se

 

 

Alla filmer är gjorda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap