Civil beredskap är kärnan i försvarspoliitiken

”Den civila beredskapen utgör kärnan i försvarspolitiken.” ”Militära metoder fungerar inte i förhållande till flertalet av de händelser som vi vet att faktiskt inträffar.” ”Det finns bland oss en bred samsyn om att frivilliga är oundgängliga i krisberedskapen.” Detta är citat. I sitt samanhang framgick det att det som uttalades inte tillhör kategorin ”festtal”. De som uttalade detta menar allvar.

Orden är inte hämtade från Sverige, tyvärr. De uttalades i lördags i Danmark, där en panel med politiska företrädare från fyra partier från Folketinget gav sin syn – som i mångt och mycket dessutom var en samsyn – på den civila beredskapen. Det gjorde man under Beredskabsforbundets landsmöte. Före panelen talade försvarsminister Nick Haekkerup. Han gav också konkret uttryck för sin övertygelse om de frivilligas reellt stora betydelse för Danmarks förmåga att hantera stora olyckor och kriser på samhällsnivå. Inte nog med det. Direktören – högste chefen för Beredskabsstyrelsen – gav på ett lysande sätt uttryck för sin syn på frivilligas roll och betydelse. Det framkom att man när som helst kommer att teckna ett trepartsavtal mellan Försvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen och Beredskabsforbundet.

Detta hände alltså i Danmark. Sven Lindgren och jag var där. Som svenskar trodde vi nästan inte våra öron, även om vi ibland fick kämpa med språket. Nu är vi tillbaka igen på den här sidan om Öresund.