Öka livslängden med föreningsliv

Upprepade befolkningsundersökningar i Finland visar att de personer som har ett rikt föreningsengagemang lever längre. Oberoende av andra hälsofaktorer så bidrar de sociala nätverken till att man får ett längre liv. Det skriver Forum för frivilligt socialt arbete om i ett pressmeddelande.

Läkaren Markku T Hyyppä har under upprepade perioder gjort undersökningar på folks hälsa i relation till de sociala nätverk man har. Forskningen visar på att man med ett rikt socialt liv lever ett längre liv.

Studierna har gjorts bland annat i Österbotten. Där känner sig folk friskare och är mindre sjuka än Finlands genomsnittsbefolkning trots att österbottningarna motionerar mindre och äter ohälsosammare. Det är de sociala nätverken som gör skillnaden enligt Markku T Hyppää.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/socialforum/pressrelease/view/foereningsliv-oekar-livslaengden-markant-genom-socialt-kapital-766779
Foto: Joel Sundberg