Utökat uppdrag till Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet har på förslag av Energimyndigheten av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap beviljats 1,7 miljoner kronor för att under år 2012 genomföra ett utökat uppdrag inom området energiinformation. Pengarna kommer från det s.k. 2.4-anslaget, som ska användas för åtgärder för att förbättra samhällets krisberedskap.

Civilförsvarsförbundets uppdrag innebär att förbundet ska genomföra fortbildning av lärare samt ge riktad information till 10.000 elever inom grundskolan. Det innebär att Civilförsvarsförbundet under året ska nå sammanlagt 30.000 personer med information om hur den enskilde medborgaren själv kan förbereda sig för och hantera ett längre elavbrott.

Det är ett dokumenterat faktum, att ju mer vi människor vet om det som inträffar, desto lättare undviker vi att bli ett offer. Genom skolorna kan Civilförsvarsförbundet nå de människor som annars oftast inte får del av viktig samhällsinformation. Dessutom har barnen en hög multiplikatoreffekt. Genom barnen når vi nämligen även vuxna i deras närhet.