Civilförsvarsförbundet möts av stor efterfrågan

Civilförsvarsförbundet möter en stor efterfrågan på de utbildnings- och informationskoncept som vi erbjuder allmänheten. Det är synnerligen glädjande för oss och utmärkt för samhällets säkerhet och krisberedskap. Syftet är genomgående ju att öka medborgarnas riskmedvetenhet samt att ge dem verktyg för att förebygga och hantera utsatta lägen för att skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö. Min erfarenhet är att medborgarna både vill och kan engageras för att skapa optimal säkerhet och trygghet i samhället. Behovet av detta är stort, men det är också möjligheterna.