Civilförsvarsförbundet på Karlstads universitet

Torsdag 24 maj håller jag ett anförande för den utrikespolitiska studentföreningen vid Karlstads universitet.

Mitt fokus kommer att ligga på de olika internationella insatser som Civilförsvarsförbundet medverkat i. Jag

kommer att att berätta om våra motiv, hur vi har arbetat och vilka våra erfarenheter är. Att möta en grupp

studenter på denna nivå är inte bara en stimulerande utmaning, det ger även en möjlighet att ge

uppmärksamhet åt Civilförsvarsförbundet i universitetsvärlden.