Höga vattenflöden i Norrbotten

Med anledning av den klass 2 varning som just nu utfärdas i Norrbotten delar Civilförsvarsförbundet med sig av sina tips för hur du skyddar din egendom vid översvämning.

Klicka på texten för att läsa mer.

När översvämningen är nära kan följande åtgärder göras:

 • Flytta möbler högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning så de kommer upp från golvet. Ta bort mattor från golven.
 • Om du måste lämna huset, fotografera rummen, det kan underlätta inför kommande krav på ersättning från försäkringsbolaget.
 • Följ nyhetsrapporteringen i radio och TV så du vet hur översvämningarna utvecklas. Håll ett öga på vattennivån i vattendraget eller sjön.
 • Se till att mobiltelefonen är fulladdad.
 • Ta ställning till om du ska tömma kyl och frys.
 • När avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten tryckas upp bakvägen genom golvbrunnar och toalettstolar. För att hindra detta, fyll ett örngott eller liknande med sand, jord eller liknande material och stoppa ner det i golvbrunnar och toalettstolar. En åtgärd som inte behövs om du redan har, eller installerar, backventiler i golvbrunnarna som låter vatten rinna ut men inte in.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under översvämningen

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg.
 • Undvik att gå på eller nära stränder och flodbankar. Dessa kan ha luckrats upp och plötsligt rasa eller spolas bort. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.
 • Om översvämningen hindrar dig att lämna huset, stanna kvar på ett högt och säkert ställe i huset varifrån du kan bli hämtad av räddningspersonal. När räddningspersonalen kontaktar er, följ deras råd och anvisningar för en säker evakuering.

Efter översvämningen

 • Kontakta försäkringsbolaget så fort som möjligt. Detta kan då börja handlägga ärendet och förkorta den tid det tar att återgå till ett normalt liv.
 • Fotografera eller filma skadorna efter översvämningen, gör upp en förteckning över skadorna.
 • Detta blir viktigt material vid kontakten med försäkringsbolaget.
 • Om vatten trängt in i bostaden, låt en elektriker först konstatera om det är säkert att slå på strömmen igen.
 • Om så behövs, kontakta räddningstjänsten eller ett företag och be dem pumpa ur vattnet ur källare och andra lågt liggande utrymmen. Det kan begränsa skadorna på din egendom. Detta kan du göra utan försäkringsbolagets tillstånd, men spara kvittona.
 • Drick inte kranvattnet utan att först ha renat det. Att koka vattnet några minuter är ett bra sätt.
 • Förorenat vatten kan ha trängt in i färskvattenledningarna och kan orsaka svåra mag- och hälsoproblem.
 • När kommunen meddelat att vattnet åter är drickbart, spola då i 20 minuter så att förorenat vatten trycks ut och spolar rent i rören.
 • Öppna dörrar och fönster så att fukten kan vädras ut och huset börjar torka.
 • Kasta matvaror som varit i kontakt med smutsvattnet. De kan ha blivit förorenade.

Se även DinSäkerhets film om översvämning.

Mer tips och råd hittar du på www.dinsakerhet.se och på Civilförsvarsföbundets tips och råd sidor