Civilförsvarsförbundet ger första omsorgen

Första omsorgen erbjuds av Civilförsvarsförbundet och omfattar varierande hjälp och stöd till människor som påverkas av svårare olyckor och kriser i samhället.

Första omsorgen erbjuds efter de akuta åtgärder som görs för att skydda och rädda. Syftet är att underlätta situationen för de drabbade och de som utför de akuta åtgärderna.

Målet för första omsorgen är att säkerställa tillgång till de mänskliga grundbehoven vatten. värme, mat, sömn och information.