Både ock ger bästa resultatet

För att göra samhällsnytta måste Civilförsvarsförbundet finnas där människorna finns. En av mina viktigaste arbetsuppgifter som generalsekreterare är därför att agera för att behoven och möjligheterna på den lokala nivån får den uppmärksamhet som behövs i förbundet. Varje besök i den lokala verkligheten är för mig en viktig påminnelse om det stora engagemang och den betydelsefulla kompetens Civilförsvarsförbundets medlemmar har. Samtidigt är det av avgörande betydelse det bästa totalresultatet, att det finns en insikt om att alla lokalföreningarna tillsammans, dvs. förbundet, är större än delarna (läs: föreningarna) var och en för sig. Därför är det nödvändigt att Civilförsvarsförbundets lokalföreningar samarbetar så att bidraget till medborgarnas säkerhet till vardags och vid kris blir så betydelsefullt som det överhuvudtaget kan bli. I Civilförsvarsförbundet är det inte frågan om antingen eller utan både ock. Med andra ord behövs det både ett underifrånperspektiv och ett uppifrånperspektiv – samtidigt. Visst är den en utmaning, men det är framförallt möjligt.