Mobila enheter utan att tumma på säkerheten

 

Det blir allt mer vanligt att organisationer använder sig av mobila enheter, Iphones, surfplattor och andra så kallade smarta telefoner, men det ställer också krav på både användaren och organisationen. MSB har i samarbete med andra myndigheter tagit fram en guide i hur man använder sig av mobila enheter inom organisationer.

Det viktigaste när man jobbar med en organisations säkerhetsfrågor är att titta på informationen som man har och tänka efter på informationsklassning, vad är det för information jag har, hur pass känsligt är det, och vad har denna information för värde. Det är en central del av en organisations säkerhetsarbete.

Något annat som tas upp i guiden är frågorna om vilken typ av information som får sparas på enheten, hur de mobila enheterna ska förvaras och inte minst när man får använda dessa enheter. Det är alla frågor som man inom en förening eller organisation bör ta ställning till, det behöver inte bara handla om mobila enheter, utan hur man ska hantera frågan kring informationssäkerhet inom organisationen.

Det mesta centrala i denna guide är säkerhetsaspekten och hur man ska hantera företagsinformation, den syftar till att ge rekommendationer till organisationer om vilka regler och rutiner som kan vara bra att ha, samt tekniska skydd när mobila enheter ska kopplas upp mot verksamhetens interna resurser. Är du intresserad av att läsa hela guiden finns den att läsa här: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26202.pdf

 

Rekommendationerna som MSB ger är att
.Ifall en enhet tappas bort eller blir stulen bör den anmälas direkt..Som användare har man en skyldighet att ta hand om sin enhet.

. Som användare har man ansvar för att inte exponera e-post
adresser och telefonnummer i situationer som inte är jobbrelaterade.

.Och självfallet att man använder sin enhet i enlighet med organisationens
regler.

Vad gäller tekniskt skydd har man också en del rekommendationer.
.Enheten ska endast kopplas upp mot säkra uppkopplingar.

.Ifall det är möjligt sätt begränsningar på åtkomsträttigheter
på enheten.

.Ha koll på om det finns nya uppdateringar för de programvaror och applikationer som organisationen och föreningen använder.

 

Foto: meedanphotos@flickr.com