Lokal närvaro är A och O

Att finnas till lokalt med verksamheten, dvs. göra insatser där människorna finns – med fördel tillsammans med lokalbefolkningen – är A och O för frivilliga aktörer som vill bidra till välfärden i samhället. Skydd och säkerhet är en del av välfärden.

I torsdags (8/3) beslutade regeringen om pengar till ett utvecklingsprojekt som Forum för frivilligt socialt arbete, där Civilförsvarsförbundet är aktiv medlemsorganiosation, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer ett genomföra tillsammans. Syftet är att utveckla stödstrukturer för lokalt, frivilligt arbete. Jag kommer att ingå i den styrgrupp som nu bildas för projektets genomförande.

Den grundläggande idén är att konkret pröva hur lokala aktörer genom att samverka kan vara till nytta för varandra till förmån för de människor vi är till för. Civilförsvarsförbundet har många erfarenheter att bidra med.