Civilförsvarsförbundet till partsgemensamt forum

Regeringen har beslutat bilda att partsgemensamt forum för dialog kring politiken för det civila samhället. Rådet, som administreras av Ungdomsstyrelsen, kommer att bestå av 16 idéburna organisationer, varav Civilförsvarsförbundet är en. 94 organisationer från civilsamhället hade anmält intresse. Vi kommer att företrädas av Sven Lindgren, förbundsordförande.

När statsrådet Nyamko Sabuni i december 2009 presenterade propositionen med politiken för det civil samhället, hade jag som en av tre personer tillfälle att offentligt och inför statsrådet och andra kommentera förslaget. Jag sa att min uppfattning är att det i allt väsentligt är en bra politik för samhället som föreslås, men att det för dess förverkligande krävs tre saker.

1. En bred förankring i Sveriges riksdag.

2. En tydlig förankring i hela regeringskansliet.

3. En medvetenhet om att myndigheterna, som ska göra verkstad av politiken, är större än generaldirektörerna, dvs. hela myndigheten måste i relevanta delar genomsyras av politiken. Det är i mötet med de idéburna organisationerna och handläggarna som de reella förutsättningarna för dessa avgörs när det gäller stöd och uppmuntran från staten.

Utifrån Civilförsvarsförbundets erfarenheter hittills har Sven Lindgren mycket att berätta om i det partsgemensamma forumet, väldigt mycket. För i Civilförsvarsförbundets verklighet är det inte mycket som återspeglas av politiken. Utvecklingen har tvärtom gått i motsatt riktning. Med andra ord struntar en del i vad politikerna faktiskt har beslutat.