Bygdegårdar – en resurs med potential

Jag har idag träffat Monica Eriksson. Hon är förbundssekreterare i Bygdegårdarnas riksförbund. Det finns cirka 1 400 bygdegårdar i Sverige. Inom den riksorganisationen funderar man på hur bygdegårdar kan utvecklas till servicepunkter med samordnad service som gemensam nämnare

Det är mycket intressanta tankar, som med fördel kan kopplas ihop med behovet av trygghetspunkter för situationer där lokalsamhället utsätts för påfrestningar till följd av exempelvis allvarligare störningar i leveransen av el och vatten eller något annat som hotar välfärden.

Civilförsvarsförbundet kommer tillsammans med Bygdegårdarnas riksförbund att pröva möjligheterna till samverkan kring bygdegårdar med en potential utöver vad männiksor i allmänhet förknippar med bygdegården. I första hand handlar det om att ta vara på resurser och annan kompetens som redan finns. Det är spännande att se vad vi tillsammans kan åstadkomma!