Samverkansförmåga

För mig är den egna förmågan att samverka med andra aktörer en förutsättning om man själv vill vara samhällsnyttig. Man måste kunna se bortom den egna organisationens gränser för att på riktigt pröva möjligheterna att nå resultat. Skälet är enkelt: Ingen kan göra allt själv. Därför ser jag samverkansförmågan som en mycket viktig egenskap när vi Civilförsvarsförbundet funderar över hur vi bäst använder vår kompetens och våra resurser för att främja säkerheten och tryggheten i samhället.

Samverkansförmågan kommer att ha en avgörande betydelse för hur vi i Sverige klarar de välfärdsutmaningar som vi står inför. Skyddet och säkerheten är en del av välfärdsfrågorna. Det finns mycket att göra, men möjligheterna är samtidigt stora.