SOS Alarm om Civilförsvarsförbundet

SOS Alarm AB har i ett brev till oss i Civilförsvarsförbundet uttryckt sitt stora tack för förbundets insatser under 112-dagen. Tillsammans svarade Civilförsvarsförbundets lokalföreningar för den helt klart största informationsinsatsen den dagen, meddelar SOS Alarm. Man har noterat många positiva mediainslag landet runt om 112-dagen, där lokalföreningar framträder på ett trevligt sätt.

Förbundsstyrelsen fick vid dagens sammanträde en sammanfattande rapport om 112-dagen. Det är genom lokal närvaro – genom att finnas där medborgarna finns – som Civilförsvarsförbundet är samhällsnyttigt, konstaterar förbundsstyrelsen. 112-dagen blev ett föredömligt exempel på ett utmärkt fältarbete. Tack alla ni som tillsammans svarade för den bedriften!