Framgångsformel

IQ X EQ X E = RESULTAT

IQ står för intelligens. Det ställs inga krav på en intelligens utöver den ”normala”.¨

EQ står för social kompetens, dvs. förmåga att på ett komfortabelt sätt klara av att umgås med andra människor, okända likaväl som kända, och utvecklas tillsammans.

E står för energi.

Det är när dessa faktorer multipliceras med varandra som RESULTAT uppnås.

Pröva och se att det fungerar! Saknas någon faktor, se till att få tillgång till den!