112-dagen – nedräkningen har börjat. På lördag gör Civilförsvarsförbundet skillnad igen.

När detta skrivs är det fyra kvar till 112-dagen 2012. Civilförsvarsförbundet kommer då att dela ut 95 000 informationskort om Sveriges viktigaste telefonnummer. På flera håll passar vi även på att förse allmänheten med s.k. viltband, om en olycka med vilt djur skulle inträffa (sådana inträffar ofta i vårt land). Alla informationskort är nu bokade och det finns inge fler att beställa. Av beställningarna och rapporter från verksamhetsledare kan jag dra slutsatsen att fler än 120 lokalföreningar i Civilförsvarsförbundet kommer att vara ute på lördag. Det innebär en ökning med drygt 50 % jämfört med i fjol. Inte undra på att jag känner mig stolt över det engagemang ni visar prov på.

Civilförsvarsförbundets engagemang i 112-dagen är en del av förbundets insatser för ett säkrare och tryggare samhälle. Att allmänheten känner till larmnumret 112 och vet hur detta fungerar har stor betydelse för effektiva räddningsinsatser.

En del av den viktiga kunskapen är att även känna till när 112 inte ska kontaktas. SOS Alarma har i veckan fått regeringens uppdrag att inrätta ett informationsnummer, som ska finnas för sådana krishändelser i samhället som – utan att innebära en akut fara – ger upphov till att information efterfrågas av allmänheten.

Själv kommer jag att som volontär infinna mig på Sergels torg i god tid före kl 13 på 112-dagen för att delta i bildandet en mänsklig 112-formation. Häng med du också, om du har möjlighet!