Civilförsvarsförbundet uppmärksammat i riksdagen

Vid en debatt i riksdagens kammare, om försvarsmaktens roll i civil krishantering, gav ledamoten Peter Rådberg (mp) uppmärksamhet åt MSB:s hittills hårdföra behandling av förbundet i ett anförande.

Peter Rådberg sa så här:

”Sverige har stått och kommer också framledes att stå inför stora och små kriser. Då är det viktigt att samhället har en beredskap för att kunna hjälpa till om så skulle behövas.

I ljuset av detta är naturligtvis Försvarsmakten en viktig aktör. Därför är det mycket allvarligt när Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Försvarsmakten och regeringen för att vara otydliga om försvarets roll vid kriser i det civila samhället.

Den här debatten handlar om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser. Men vi får inte glömma att vi måste utnyttja hela samhällets resurser om en kris skulle uppstå. En väg till det målet är att se till att det finns lokala förankringar om kris skulle uppstå runt om i vårt land.

Tyvärr har regeringen skurit ned i fråga om en rad olika aktörer som bistår samhället vid kriser. Ett exempel är Civilförsvarsförbundet, som har gått miste om 10 av 14 miljoner kronor i organisationsstöd de senaste två åren. Detta har gjort att deras verksamhet har minskat radikalt och att de inte kan bistå samhället på samma sätt som de gjorde tidigare.

MSB kom dagarna före jul ut med en rapport om 24 riskområden för svensk krisberedskap. Det handlar om allt från naturolyckor till störningar i elförsörjningen och cyberattacker. Det visar att vi måste ha en hög beredskap om olyckan är framme.”.