Civilförsvarsförbundet 75 år!

I dag är det exakt 75 år sedan Civilförsvarsförbundet, som då hette Luftskyddsförbundet, bildades i överståthållarämbetets sessionssal. Mycket har hänt sedan dess och vi är idag en modern organisation som arbetar för säkerhet till vardags och vid kris.

Vi firar Civilförsvarsförbundet med ett fyrfaldigt leve och önskar vår organisation många ytterligare framgångsrika år i medborgarnas tjänst!