Distriktskompis, läger och mässor – en helg med ungdomsrådet

Datorer, blädderblock, idéer och godis är vad jag möts av när jag besöker ungdomsrådet på ett hotell i Solna. Under helgen har de träffats för att diskutera förbundets ungdomsverksamhet och hur vi på bästa sätt kan locka och behålla ungdomar i förbundet. Distriktskompisar, läger och vildmarksmässa är bara några av idéerna som ska bygga en ännu starkare ungdomsverksamhet.

Hur Civilförsvarsförbundet ska ta hand om de ungdomar som finns i förbundet finns det gott om idéer till. Under helgen har ungdomsrådet kommit fram till att det bör finnas ett ungdomsråd i varje distrikt som kan jobba med ungdomar på lokal nivå. För att lyckas med detta ska de införa Distriktskompis.

Alla i ungdomsrådet kommer att få egna distrikt att vara kompisar till och stötta dem i sitt ungdomsarbete, precis som förbundsstyrelsens faddersystem fungerar.

– Vi ska stödja distrikten i att starta egna ungdomsråd för att på så sätt skapa mer ungdomsverksamhet i distrikten, säger Julius Kramer som är kommunikationsansvarig i ungdomsrådet.

Distriktskompis är ett av de långsiktiga målen och under helgen har de även gått igenom de saker som snart kommer att genomföras.

Vinterläger och vildmarksmässa
Vinterlägret, som är ett av de tuffare ungdomslägren, har i år lockat runt 25 ungdomar som under en helg i februari kommer att åka till Örebro för att prova på överlevnad i vinterklimat.

– Vad som kommer att hända på vinterlägret är fortfarande lite hemligt, säger Laura Hoffmann som är evenemangssamordnare i ungdomsrådet

Efter vinterlägret hägrar vildmarksmässan där ungdomsrådet hoppas på att få hjälp från ungdomar runt om i landet. Här hoppas de att ungdomar som är intresserade att representera Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet kan tänka sig att ställa upp.

– Den som är intresserad att stå i vår monter på vildmarksmässan kan skicka en ansökan till oss, tilläger Julius.

När jag lämnar ungdomsrådet slås jag av det faktum att dessa ungdomar, där majorieten fortfarande går i skolan, avsätter en hel helg till att diskutera och förbättra Civilförsvarsförbundets ungdomsverksamhet. Det är sådant engagemang som bidrar till att Civilförsvarsförbundet gör skillnad.

Relaterat material:
Intresseanmälan för att delta på vildmarksmässan

Text & foto: Joel Sundberg